Duben, jídelna voní dubem ⎸ Končí za: SLEVY až 40 %

Odstoupení od smlouvy

Jak odstoupit od smlouvy? 

Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (např. v internetovém obchodě), má kupující, pokud je spotřebitelem, právo  odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo odstoupit od smlouvy však spotřebitel nemá:

    • je-li dodávané zboží upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. 
    • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
    • kupující, který uzavřel kupní smlouvu na svou podnikatelskou činnost. 

Právní otázky těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky.

Odstoupení od kupní smlouvy

Bližší informace najdete v obchodních podmínkách.