Ušetřete s dopravou zdarma nad 1000 Kč s kódem DOPRAVAZDARMA Doprava zdarma

Podmínky členství klubu Wuders

Podmínky členství klubu Wuders 

Wuders klub je věrnostní program, jehož provozovatelem je společnost Wuders s.r.o. Lhota 279, Lhota 763 02, Česká republika, IČO: 07370750, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 107840  (dále jen „Wuders“), který je určený zákazníkům společnosti Wuders.

Tyto podmínky se vztahují na členství ve věrnostním klubu Wuders, webových stránek a jakékoli odměny či výhody v rámci klubu.

Výrazy „vy/vás“ a „váš/vaše“ se zde rozumí člen Wuders klub.

Wuders klub je určený pouze pro osobní a zákaznické využití. Wuders si vyhrazuje právo měnit či upravovat jakoukoli součást programu Wuders klub.

Členem klubu Wuders se může stát osoba:

 • která při registraci řádně a pravdivě vyplní povinné údaje a potvrdí souhlas s podmínkami členství a se zásadami ochrany osobních údajů. Registrovat se je možné na webových stránkách Wuders klub. Při registraci může Wuders vyžadovat ověření vašich osobních údajů, a to e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.
 • která bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Když se ale rozhodne je neposkytnout, není možné stát se členem Wuders klubu.

 

On-line účet klubu Wuders:

 • je účtem společnosti Wuders
 • smí ji používat pouze osoba, jejíž jméno je registrováno.

 

Člen klubu Wuders:

 • má právo na aktuální výhody (např. slevy na vybrané výrobky, služby)
 • má právo využívat službu elektronické účtenky, když při nákupu v České republice použil svůj účet Wuders klubu a zboží vrací v zemi, ve které zboží zakoupil.
 • je povinný co nejdříve informovat Wuders o změně svých osobních údajů uvedených při/po registraci. V případě nesplnění této povinnosti nenese Wuders odpovědnost za žádná zpoždění nebo pochybení způsobená pozdním oznámením změn osobních údajů člena klubu Wuders.
 • má právo kdykoli své členství v klubu Wuders zrušit, a to na základě písemné žádosti o ukončení členství, které je nutné zaslat na adresu Oddělení Wuders klubu, Wuders s.r.o., Lhota 279, Lhota 763 02 Česká republika, nebo e-mailem na info@wuders.cz. Žádost musí obsahovat, e-mailovou adresu, křestní jméno, příjmení, datum narození a adresu, aby bylo možné člena Wuders klubu identifikovat.

 

Wuders:

 • si vyhrazuje právo určovat výrobky a služby, jejichž prodej a poskytování spadá do programu klubu Wuders, a také vybírat spolupracující externí partnery a další výhody pro členy klubu.
 • je oprávněna ukončit vaše členství za následujících podmínek:
  • pokud jste nepoužili klubové výhody po dobu 1 roku od data registrace nebo déle než 3 roky od posledního použití účtu Wuders klubu,
  • nebo
  • pokud jste s Wuders nenavázali žádný jiný kontakt (přečtení newsletteru, přihlášení do profilu) po dobu delší než 3 roky,
  • nebo
  • pokud Wuders zjistí, že váš profil obsahuje nesprávné či nepravdivé informace.
 • je povinna zrušit vaše členství do 1 měsíce od obdržení vaší výše uvedené písemné žádosti.
 • je povinna zaslat vám kopii informací, které o vás uchovává, do 1 měsíce od obdržení vaší písemné žádosti.

 

Zasílání marketingových sdělení:

 • Pokud souhlasíte se zasíláním marketingových sdělení prostřednictvím e-mailu, Wuders vám může zasílat newslettery s informacemi o novinkách v Wuders a komunikaci vztahující se k vašemu členství v Wuders klubu a k výhodám věrnostního klubu Wuders. 
 • Pokud souhlasíte se zasíláním SMS, Wuders bude moci využívat vaše telefonní číslo k zasílání informací o blížících se novinkách a akcích.
 • Pokud souhlasíte se zasíláním materiálů poštou, Wuders vám bude moci zasílat obchodní zásilky na adresu, kterou jste sdělili.
 • Pokud souhlasíte s komunikací přes Facebook, Wuders vás může oslovovat prostřednictvím všech platforem vlastněných společností Facebook.

 

Údaje, které Wuders o členech uchovává:

 • osobní údaje poskytnuté při nebo po registraci a jejich změny.
 • při aktivním používání účtu, informace o nákupech a vracení zboží pro účely elektronické účtenky, abychom členy Wuders klubu informovali jak pečovat o naše výrobky nebo jak prodloužit jejich životnost, případně nabídli doplňkové výrobky, které by mohli potřebovat,
 • informace o přečtení newsletterů nebo jiných e-mailů, abychom byli schopni zjistit, zda mají o Wuders stále zájem a jejich členství má být zachováno,
 • informace o členech jako jsou přihlašovací informace, cookies sbíráme z našich webových stránek (www.wuders.cz), abychom byli schopni zjistit, zda mají o Wuders stále zájem a jejich členství má být zachováno. Informace o výrobcích, které je zaujaly na naší webové stránce budou použité pro přizpůsobenou nabídku výrobků. 

 

Práva k osobním údajům

 • Člen Wuders klubu má právo:
  • kdykoliv odvolat jednotlivý souhlas se  zpracováním osobních údajů, ale nebude tím ovlivněna zákonnost takového zpracování před odvoláním souhlasu, v případě odvolání souhlasu pro účely členství v klubu Wuders bude vaše členství zrušeno,
  • na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu či výmaz,
  • na omezení zpracování osobních údajů,
  • na jejich přenositelnost,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • vyjádřit nesouhlas s marketingovým profilováním (přes nastavení svého profilu). V takovém případě Wuders nebude provádět žádné marketingové profilování a tudíž nebude moci členovi zasílat žádná obchodní sdělení zacílená na základě jeho zákaznického chování a prohlížení webových stránek.
  • podat stížnost u dozorového orgánu nad ochranou osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo a kontakty jsou dostupné na webu www.uoou.cz

 

Výše uvedená práva může uplatnit písemně e-mailem na adrese info@wuders.cz nebo poštou na adrese Wuders s.r.o. Lhota 279, Lhota 763 02, Česká republika

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky členství kdykoli změnit. Změněné podmínky vstupují v platnost datem jejich zveřejnění na webových stránkách www.wuders.cz

Tyto podmínky vstupují v platnost 30.3.2020