Zasíláme i na Slovensko 🇸🇰 ⎸ Doprava od 109 Kč ⎸ Skvělé ceny ⎸ Slevy až 35 % NAKUPOVAT

Podmínky členství klubu Wuders

Podmínky členství klubu Wuders 

Wuders klub je věrnostní program, jehož provozovatelem je společnost Wuders s.r.o. Lhota 279, Lhota 763 02, Česká republika, IČO: 07370750, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 107840  (dále jen „Wuders“), který je určený zákazníkům společnosti Wuders.

Tyto podmínky se vztahují na členství ve věrnostním klubu Wuders, webových stránek a jakékoli odměny či výhody v rámci klubu.

Výrazy „vy/vás“ a „váš/vaše“ se zde rozumí člen Wuders klub.

Wuders klub je určený pouze pro osobní a zákaznické využití. Wuders si vyhrazuje právo měnit či upravovat jakoukoli součást programu Wuders klub.

Členem klubu Wuders se může stát osoba:

 • která při registraci řádně a pravdivě vyplní povinné údaje a potvrdí souhlas s podmínkami členství a se zásadami ochrany osobních údajů. Registrovat se je možné na webových stránkách Wuders klub. Při registraci může Wuders vyžadovat ověření vašich osobních údajů, a to e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.
 • která bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Když se ale rozhodne je neposkytnout, není možné stát se členem Wuders klubu.

 

On-line účet klubu Wuders:

 • je účtem společnosti Wuders
 • smí ji používat pouze osoba, jejíž jméno je registrováno.

 

Člen klubu Wuders:

 • má právo na aktuální výhody (např. slevy na vybrané výrobky, služby)
 • má právo využívat službu elektronické účtenky, když při nákupu v České republice použil svůj účet Wuders klubu a zboží vrací v zemi, ve které zboží zakoupil.
 • je povinný co nejdříve informovat Wuders o změně svých osobních údajů uvedených při/po registraci. V případě nesplnění této povinnosti nenese Wuders odpovědnost za žádná zpoždění nebo pochybení způsobená pozdním oznámením změn osobních údajů člena klubu Wuders.
 • má právo kdykoli své členství v klubu Wuders zrušit, a to na základě písemné žádosti o ukončení členství, které je nutné zaslat na adresu Oddělení Wuders klubu, Wuders s.r.o., Lhota 279, Lhota 763 02 Česká republika, nebo e-mailem na info@wuders.cz. Žádost musí obsahovat, e-mailovou adresu, křestní jméno, příjmení, datum narození a adresu, aby bylo možné člena Wuders klubu identifikovat.

 

Wuders:

 • si vyhrazuje právo určovat výrobky a služby, jejichž prodej a poskytování spadá do programu klubu Wuders, a také vybírat spolupracující externí partnery a další výhody pro členy klubu.
 • je oprávněna ukončit vaše členství za následujících podmínek:
  • pokud jste nepoužili klubové výhody po dobu 1 roku od data registrace nebo déle než 3 roky od posledního použití účtu Wuders klubu,
  • nebo
  • pokud jste s Wuders nenavázali žádný jiný kontakt (přečtení newsletteru, přihlášení do profilu) po dobu delší než 3 roky,
  • nebo
  • pokud Wuders zjistí, že váš profil obsahuje nesprávné či nepravdivé informace.
 • je povinna zrušit vaše členství do 1 měsíce od obdržení vaší výše uvedené písemné žádosti.
 • je povinna zaslat vám kopii informací, které o vás uchovává, do 1 měsíce od obdržení vaší písemné žádosti.

 

Zasílání marketingových sdělení:

 • Pokud souhlasíte se zasíláním marketingových sdělení prostřednictvím e-mailu, Wuders vám může zasílat newslettery s informacemi o novinkách v Wuders a komunikaci vztahující se k vašemu členství v Wuders klubu a k výhodám věrnostního klubu Wuders. 
 • Pokud souhlasíte se zasíláním SMS, Wuders bude moci využívat vaše telefonní číslo k zasílání informací o blížících se novinkách a akcích.
 • Pokud souhlasíte se zasíláním materiálů poštou, Wuders vám bude moci zasílat obchodní zásilky na adresu, kterou jste sdělili.
 • Pokud souhlasíte s komunikací přes Facebook, Wuders vás může oslovovat prostřednictvím všech platforem vlastněných společností Facebook.

 

Údaje, které Wuders o členech uchovává:

 • osobní údaje poskytnuté při nebo po registraci a jejich změny.
 • při aktivním používání účtu, informace o nákupech a vracení zboží pro účely elektronické účtenky, abychom členy Wuders klubu informovali jak pečovat o naše výrobky nebo jak prodloužit jejich životnost, případně nabídli doplňkové výrobky, které by mohli potřebovat,
 • informace o přečtení newsletterů nebo jiných e-mailů, abychom byli schopni zjistit, zda mají o Wuders stále zájem a jejich členství má být zachováno,
 • informace o členech jako jsou přihlašovací informace, cookies sbíráme z našich webových stránek (www.wuders.cz), abychom byli schopni zjistit, zda mají o Wuders stále zájem a jejich členství má být zachováno. Informace o výrobcích, které je zaujaly na naší webové stránce budou použité pro přizpůsobenou nabídku výrobků. 

 

Práva k osobním údajům

 • Člen Wuders klubu má právo:
  • kdykoliv odvolat jednotlivý souhlas se  zpracováním osobních údajů, ale nebude tím ovlivněna zákonnost takového zpracování před odvoláním souhlasu, v případě odvolání souhlasu pro účely členství v klubu Wuders bude vaše členství zrušeno,
  • na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu či výmaz,
  • na omezení zpracování osobních údajů,
  • na jejich přenositelnost,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • vyjádřit nesouhlas s marketingovým profilováním (přes nastavení svého profilu). V takovém případě Wuders nebude provádět žádné marketingové profilování a tudíž nebude moci členovi zasílat žádná obchodní sdělení zacílená na základě jeho zákaznického chování a prohlížení webových stránek.
  • podat stížnost u dozorového orgánu nad ochranou osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo a kontakty jsou dostupné na webu www.uoou.cz

 

Výše uvedená práva může uplatnit písemně e-mailem na adrese info@wuders.cz nebo poštou na adrese Wuders s.r.o. Lhota 279, Lhota 763 02, Česká republika

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky členství kdykoli změnit. Změněné podmínky vstupují v platnost datem jejich zveřejnění na webových stránkách www.wuders.cz

Tyto podmínky vstupují v platnost 30.3.2020